Συνεργασία με την Εστία προσφύγων « Άρσις» η οποία φιλοξενεί οικογένειες με ανήλικα παιδιά με ενημέρωση  για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και παροχή  τη βοήθειας.

 

Συνεργασία με το Κέντρο  ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τους και παράδοση τροφίμων, ειδών ένδυσης και υλικών καθαρισμού.

 

Προσφορά ικανής ποσότητας τροφίμων και ιματισμού στον Δήμο Πειραιά ,με σκοπό την ενίσχυση των προσφύγων, σε συνεργασία με τις εταιρείες Μινέρβα, Ρόλκο, Oxford Company, Πουρνάρα.

 

Προσφορά Χορηγίας στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

 

Συνεργασία με Σύλλογο ΣΑΚΑ εν Αθήναις  με σκοπό τη στήριξη υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια.