Μια ακόμα διανομή, πολλές ιστορίες

Η κάθε διανομή απαιτεί συντονισμό εθελοντών, υλικών και φυσικά των οικογενειών. Τα υλικά αποστέλλονται από τις εταιρείες χορηγούς στην αποθήκη μας. Ό,τι δεν καλύπτεται από τις χορηγίες το αγοράζουμε με χρήματα που συγκεντρώνουμε με διάφορες δράσεις μας.     Τα συσκευάζουμε ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.   Οι ομάδες των εθελοντών αναλαμβάνουν την…